Rakaman Sidang Parlimen Ketiga Belas (2016) | 19 Oktober 2016 | Sesi Petang

19 OCTOBER 2016

Mesyuarat Ketiga Penggal Keempat Parlimen Ketiga Belas (2016) Hari Ketiga (Sesi Petang) 19 Oktober 2016