Skim Keselamatan Kejiranan Pangsapuri

3 JULY 2014

Kerajaan negeri menubuhkan skim ini untuk seluruh pangsapuri di Selangor demi memastikan keselamatan penduduk di kawasan pangsapuri terjamin di samping meringankan tugas polis.