HAMU meringankan kos pembelajaran anak Selangor

19 FEBRUARY 2015

Sinopsis:

Hadiah RM1,000 diberi kepada anak Selangor dari keluarga berpendapatan RM3,000 ke bawah, yang melanjutkan pendidikan ke pusat pengajian tinggi awam atau swasta. HAMU (Hadiah Anak Masuk Universiti)